Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ett mer transporteffektivt samhälle

Under Triple Fs årsmöte den 11 april var fokus att lyfta fram utmaningarna men även att presentera resultaten hittills inom programmet. De resultat som presenterades var en kartläggning av teknikens roll i omställningen till att bli fossilfria i framtiden, den systematiska uppföljningen av statistik men även omvärldsanalys av Policyområdet.
Gunnar Falkemark, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet

Sverige har ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med målet att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Transportsektorns omställning är en nyckel för att nå̊ dessa högt uppsatta klimatmål. Transportsektorns mål är att det år 2030 har skett en minskning av koldioxidutsläpp på 70% med utgångspunkt i 2010.

 - Det finns enligt mig starka själ för pessimism gällande att utsläppen ska reduceras med 70 procent till år 2030. De flesta människor vill alltid ha rätt, men här hoppas jag att mina dystra utsikter är fel, säger Gunnar Falkemark, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. 

Falkemark syftar i sitt uttalande till alla de många utmaningar som ligger framför oss. Han menar att det alltid är svårt med så långsiktiga mål som att vi skall kunna minska utsläppen med 70% till 2030. Han refererar här till när liknande beslut tagits tidigare i historien, 1980 beslutades att kärnkraften skulle vara avskaffad 2010, och snart tio år senare har vi fortfarande kärnkraft. Andra hinder som Falkemark lyfter är att ingen politiker som vill vinna ett val går till val med att höja skatterna så att inte alla har råd att ha bil. Han nämner, bland många andra exempel, även de högerpopulistiska politiker i världen som förnekar att klimatkrisen är ett växande problem.

Genom Triple F kommer vi att bemöta Falkemarks uttalanden, då denna satsning är en nationell kraftsamling där Sveriges mest framstående experter kommer arbeta gemensamt mot målet. Programmet skapar en grund för en bred förankring hos Sveriges politiker men även för att utforma policys, styrmedel och lagar. Triple Fs fokus kommer vara att få ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster och en ökad andel förnybara drivmedel. 

Triple F etableringsprojektresultat

Under Årskonferensen presenterades resultat från etableringsprojekten inom Triple F. Målet med projekten är att ta fram ett konsistent uppföljningssystem som de olika aktörer inom projektet kan referera till framöver. 

johannat.jpg- Gällande fördelningen av tunga transporter 2017 så stod de tunga lastbilarna för ca 65% av transportarbetet, men för 95% av utsläppen. Järnvägen, stod bara för drygt 1% av utsläppen trots att nästan 27% av transportarbetet utfördes på järnväg. Även sjöfartens utsläpp stod för en lägre andel av utsläppen än vad som motsvarar transportarbetet. Det finns flera klimatmässiga fördelar med att flytta över godstransporter från tunga lastbilar till järnväg och sjöfart för de gods och sträckor där möjligheten finns, förklarar Johanna Takman, VTI. 

- Det som är lite spännande med förnybara drivmedel är att se hur andelen HVO har ökat över tidsperioden och vilken effekt det verkar ha haft på utsläppen. År 2017 hade vi drygt 21% förnybara drivmedel i den inrikes transportsektorn jämfört med drygt 6% år 2010, fortsätter Takman. 

Presentationsmaterial inkl. resultaten hittills inom Triple F hittar du här>

elisabethn_0.jpgBåde Triple Fs styrelseordförande Elisabeth Nilsson och Jacob Gamenius från transportstyrelsen presenterade båda under dagen. Elisabeth talade om Triple F och dess framgångsfaktorer och Jacob presenterade Transportstyrelsen och gav några exempel på områden där myndigheten har kunskapsbehov som skulle kunna adresseras inom Triple F.

- Viktigt för Triple F framåt är att allt vi nu kommer igång på bred front med de olika forsknings- och innovationsprojekten. Nu har vi en väl fungerande organisation på plats, vi har finansiering och nu ska ett mycket spännande program starta. Och resultaten kommer att vara mycket efterfrågade, säger Elisabeth Nilsson, Styrelseordförande, Triple F. 

- Gällande vad Transportstyrelsen kan göra för Triple F så vet vi att många tester inom ramen för Triple Fs projekt kommer att kräva tillstånd och då måste transportstyrelsen vara involverade tidigt. Om det inte finns möjlighet för oss att ge tillstånd kanske vi kan ge dispens. Här är det jacobg.jpgviktigt att ha en tidig dialog med transportstyrelsen. En tidig dialog underlättar då handläggningstiden kan variera väldigt och ibland ta lång tid, så kontakta oss så snart ni har möjlighet så ökar möjligheten att ni kan sätta igång när ni tänkt er, säger Jacob Gramenius.