Hoppa till huvudinnehåll

Triple F:s höstkonferens 2024

-
Pascal, Lindholmen Conference Center, Göteborg

Hur behöver aktörer inom transportsystemet arbeta för att på bästa sätt uppnå klimatmål och vilka policyer och regelverk, bland annat från Fit-for-55-paketet, är viktigast i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem? Detta kommer vi att fokusera på under Triple F:s Höstkonferens den 15 oktober i Göteborg, då vi djupdyker i policy och regelverk. Dessutom så kommer vi att få ta del av projektresultat från sex Triple F-finansierade projekt. Välkommen!

Arrangeras av: 
Triple F
Triple F:s programföreståndare Sofia Löfstrand presenterar under Triple F:s vårkonferens 2024.

Triple F:s Höstkonferens hålls denna gång på Lindholmen i Göteborg och som vanligt så kommer vi och en rad deltagare att bjuda på presentationer, panelsamtal, diskussioner med publik och stora möjligheter att nätverka.

Under eftermiddagen, som hålls på engelska eftersom vi kommer att ha deltagare från nordiska länder, sätter vi fokus på policy och regelverk ur ett EU-perspektiv och vad som följer den gröna given och de åtgärder som Fit-for-55-paketet inkluderar. Hur behöver aktörer i transportsystemet arbeta för att bidra till att uppnå klimatmålen? Hur ser det praktiska införandet av besluten ut i Sverige och i våra grannländer och hur kan svenska aktörer påverka detta? Vad gör Sverige och andra EU-länder för att möta kraven? Detta och mer kommer att presenteras och diskuteras av en rad personer med insyn i frågorna, däribland Magnus Nilsson, miljökonsult och expert på EU:s klimatlagstiftning, som kommer att beröra hur policy använts som instrument för omställningsarbete inom EU över tid.

Under konferensen så kommer även följande projekt att presentera nya framsteg, med konkreta resultat som kan utvecklas vidare eller användas i omställningsarbetet inom specifika sektorer:

Mer infomation om agendan och vilka som kommer att presentera publiceras längre fram.

Har du något policy-relaterat ämne som du tycker borde diskuteras under konferensen? Hör då gärna av dig till oss! Här hittar du kontaktuppgifter

Välkommen att anmäla dig!