Hoppa till huvudinnehåll

Informationsmöte om Triple F:s strategiska utlysning

-
Online

Triple F:s strategiska utlysning har öppnat och den 19 februari fick du möjlighet att veta mer om vad vi fokuserar på denna gång. Under mötet presenterades också information om förutsättningarna för att kunna söka och gavs möjligheter till att ställa frågor om utlysningen och projektidéer. Ta del av presentationsdelen av mötet här!

Arrangeras av: 
Triple F

Triple F:s nya utlysning, som är öppen till och med 4 april, har tre prioriterade ämnen tagits fram, som baserar sig på den resultat- och portföljanalys som genomförts av Triple F:s programledning under 2023. De tre ämnena är:

  • Ökad servicegrad för intermodala transporttjänster
  • Elektrifiering av godstransporter på väg
  • Scenarioanalys för skiftet till förnybara drivmedel av godstransporter på väg

För varje ämne har vi har vi beskrivit olika utgångspunkter och infallsvinklar som skulle kunna utgöra startpunkten för olika projekt som kan bidra till att fylla kunskapsluckor i arbetet för ökad transporteffektiv och en hållbar och fossilfri transportsektor. Läs mer om ämnena och hela utlysningen här. Men för att ytterligare förtydliga vad vi söker, beskriva förutsättningar för att söka och öppna upp för era inspel och frågor så bjuder vi nu in till ett informationsmöte.

Under mötet så presenterades utlysningen i sin helhet, före vi öppnade upp för frågor och diskussion. Ta del av presentationen i filmen här ovan.