Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ellastbilar ska bidra till fossilfria skogstransporter

Skogsindustrins lastbilstransporter ska bli fossilfria. Därför startar åtta organisationer ett gemensamt forskningsprojekt under ledning av Stockholm Environment Institute, med forskningsmedel via Triple F. I centrum för projektet står timmer Pod, en automatiserad och elektrifierad lastbil utvecklad av Einride, en prisbelönt svensk start-up som arbetar för en hållbar omställning av lastbilstransporter.
Foto: Enride

Forskningsprojektet Accelererad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn ska påskynda innovationer för att nå klimatmålet nollutsläpp från transporter till 2045. Projektet ska föreslå nya system och kombinationer av tekniker som bör prövas i konkreta demonstrationsprojekt.

Stockholm Environment Institute är projektledare. Aktivt deltagande sker även av Einride och SkogforskSkogsindustrierna är medfinansiär till projektet tillsammans med SCABillerudKorsnäs, Södra och Sveaskog. Total budget är knappt 2 miljoner. Forskningsmedel har beviljats från forskningsprogrammet Triple F, Fossil Free Freight, som i sin tur finansieras av Trafikverket.

Läs hela nyheten här

Läs mer om projektet här

SCA

Stockholm Environment Institute

Infrasverige

Transport och logistik

Transportnytt