Hoppa till huvudinnehåll

Triple helix-grupper

På den här sidan kan du läsa om vilka triple helix-grupper som Triple F använder sig av i arbetet med omställningen till en fossilfri godstransportsektor. Här kan du även anmäla ditt intresse till Triple F om du representerar en triple helix-grupp som kan hjälpa till med omställningen. 

Representerar du en Triple helix-grupp som kan hjälpa till i omställningen?

Triple helix-grupper vi samarbetar med 

 

Syftet med rådet är att det ska bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och till genomförandet av den nationella godstransportstrategin.

 

 

 Ett etablerat FoI-program med fokus på att möjliggöra ett transportsystem för längre och tyngre fordon.

 

 

En triple-helix-gruppering inom CLOSER med fokus på frågor, utmaningar och nya möjligheter kopplat till uppkoppling och digitalisering av godstransportsektorn. 

 

 

Nätverket fokuserar på utmaningar för en hållbar energiförsörjning och ökad energieffektivitet i godstransportsektorn genom samverkan mellan svenska myndigheter, andra samhällsaktörer samt stora fordons-, energi-, och transportföretag som också verkar på en internationell marknad. 

 

 

Lighthouse programkommitté fungerar som en 3H-grupp inom konsortiet med speciell kompetens kring sjöfartsfrågor. Lighthouse är en samverkansplattform för den maritima sektorn med syfte att initiera och stödja forskningssamarbete. Lighthouse har åtta partners: Chalmers, Göteborgs Universitet, KTH, Linnéuniversitetet, Sjöfartsverket, Västra Götalandsregionen, Föreningen Svensk Sjöfart samt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

 

 

Nätverk för aktörsövergripande utbyte med målet att bl.a. stimulera regional tillväxt med fokus på Logistik-området. Nätverket drivs av Region Östergötland. Partner i nätverket är: Linköpings och Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, VTI, Norrköpings hamn, industri- och handelsföretag och transport-, IT- och logistikföretag. 

 

 

Drivs av länsstyrelsen för att fånga upp näringslivets behov och bidra till dialog och samordning mellan politiker, myndigheter, speditörer, andra företag, Norrköpings hamn och akademin. 

 

 

Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem och verkar inom Horizon 2020. På uppdrag av Trafikverket agerar CLOSER vid Lindholmen Science Park som klusterkoordinator för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom Shift2Rail innovationsprogram (IP) 5 - godstransporter.

Den internationella sidan hittar du här. 

 

 

Forskningsprogrammet TRANSPORTEKONOMI har som övergripande syfte att, genom att bedriva kvalificerad forskning inom området transportekonomi, bidra till morgondagens hållbara transportsystem. Det innebär att programmet bedriver forskning för att bidra till att uppfylla de transport­politiska målen, miljö­kvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

 

 

RÖ är ett partnerskap mellan elva kommuner i Örebro län och hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen. 

 

 

Har över 30 intressenter från näringsliv, regioner, kommuner och organisationer med anknytning till logistik, transport och infrastruktur i främst Västsverige. LTS verkar för att främja forskningen inom logistik och transport för att tillgodose näringslivets och samhällets kunskapsbehov och stärka konkurrenskraften

 

 

Klimatneutrala godstransporter på väg. Ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. KNEG har 12 medlemmar från näringsliv, akademi och myndigheter som arbetar med åtgärder för att reducera koldioxidutsläpp.

 

 

Ett forskningscentrum inom Luleå Tekniska Universitet (LTU) som genomför tillämpbar FoI inom drift och underhåll för att stärka järnvägstransportsystemet. JVTC erbjuder en plattform för effektiva gränsöverskridande samarbeten mellan universitet, företag och myndigheter.

 

 

 

 

Swedish Electromobility centre är ett nationellt forskningscentrum för elektromobilitet. De förenar Sveriges kompetens och fungerar som en plattform för interaktion mellan akademi, näringsliv och samhälle.

 

 

I f3 samverkar industri, högskolor, institut och myndigheter för en hållbar transportsektor. Tillsammans med Energimyndigheten finansierar de samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

 

 

  • Soft Gruppen 

 

Vill du bidra till omställningen?

Sofia Löfstrand på bild, ler mot kameran, bakgrunden är i oskärpa men mysigt belyst

Sofia Löfstrand

Programföreståndare
Lisa Almhage

Lisa Almhage

Programkoordinator