Hoppa till huvudinnehåll

Transporteffektiv cirkulär masshantering i samverkan

Det är svårt att åstadkomma cirkulära flöden av utgrävda sten- och grusmassor och transporteffektiviteten är låg. För att kunna få till en förändring krävs att policyprocesser och praktisk planering hos myndigheter och beställare går i takt med nya logistiklösningar. Målet är att utveckla olika lösningar, från strategisk nivå till operationell nivå.

För att kunna öka transporteffektiviteten och minska utsläppen samtidigt som vi ökar cirkulariteten av utgrävda sten- och grusmassor krävs att policyprocesser och praktisk planering hos myndigheter och beställare går i takt med de nya logistiklösningar som kommer fram i branschen.

Illustration av arbetsmaskiner på en byggarbetsplats och returpilar.

Målet för projektet är att presentera för problemägarna (privata likväl offentliga) olika möjliga lösningar, från strategisk nivå, såsom regional och kommunal planering, till operationell nivå, såsom logistiklösningar, mätning av effektivitet i flöden samt spårbarhet av material genom flödet. Forskningen kommer att bedrivas i skärningspunkten mellan bygglogistik, planerings- och policyprocesser.

Projektet är ett doktorandprojekt baserat på följeforskning genom olika former av fallstudier. Fallstudier som identifieras tillsammans med en referensgrupp för att skapa ett tydligt kunskapsflöde mellan doktorandens forskning och verkligheten där resultaten ska användas. Projektet kommer att presentera olika innovativa logistikupplägg för kortade transportsträckor, ökade fyllnadsgrader och totalt färre transporter samt en systemöverblick som beskriver roller och relationer mellan aktörer, vilket ger förståelse för hur olika innovativa logistiklösningar påverkas av aktörernas policy processer.

Masslogistik är ett ämnesområde som först de senaste två åren har kommit upp på agendan i Sverige och det har inte bedrivits forskning inom området tidigare, även om flera myndigheter just nu har i uppdrag att förbättra densamma som en del i att nå nettonollutsläpp 2045. 

Kontakt

Projektledare

Linnea Eriksson. Foto: VTI.
Linnea Eriksson

Doktorand