Hoppa till huvudinnehåll

J. Goods distribution challenge 2019

Projektets fokus har varit att utveckla kunskap om en katalysator för att ta fram och pröva kreativa lösningar och projektidéer inom ramen Triple F. 

Syftet med förstudieprojektet har varit att:

  • Ta fram en modell för en katalysator som under hela Triple F kan generera och pröva kreativa lösningar och projektidéer inom Triple F
  • Tagit fram en tävlingsdesign som adresserar ett avgränsat antal behov i omställningen till ett fossiloberoende transportsystem
  • Vidgat förstudiens konsortium med partners, så att tävlingsdesignen framgångsrikt kan genomföras
  • Identifierat innovatörer som ska engageras i tävlingen
  • Utformat en ansökan för att finansiera det fortsatta arbetet

Vill du veta mer?