Hoppa till huvudinnehåll

I. Förbättrad fyllnadsgrad för E-handel

Projektet studerade returprocessen för e-handel B2C hur e-handel och returer genom hela kedjan påverkar hållbarheten i detaljhandelns transporter samt hur returflöden i den första kilometern kan effektiviseras.

Ledtiderna från det att en kund skickar tillbaka varorna och att de behandlas för att till sist krediteras till kund tar tid och att undersöka hur dessa tider kan minimeras är viktigt. Detta påverkar cash flow för försäljaren och kunderna vill ha tillbaka sina pengar så fort som möjligt. Kan IT eller försäkringslösningar hjälpa till i denna del? Finns det alternativa sätt att returnera varan? Detta var frågeställningar inom projektet!

Projektet presenterade en översikt av resultaten för hur olika aktörer ser på returer och därigenom vilka områden som kan väntas utvecklas i framtiden. En aspekt av returer som uppfattas som positiv av en aktör kan uppfattas som negativ av en annan. Många av dessa aspekter är antingen transportdrivande eller transportminimerande. Resultatet från projektet visar också den ökade konkurrensen bland e-handlande företag och att ett sätt att sticka ut är området returer för att förbättra upplevelsen för företagets kunder.

Projektet visar att besparingspotential är ungefär 5 procent av alla godsfordonsrörelser och därmed 5 procent av utsläppen i städer som skulle kunna försvinna helt. Men för att detta ska uppnås måste en hel del aktörer börja arbeta på ett operationellt lite annorlunda sätt, mer nytänkande, mindre traditionsenligt och att relaxera en del av tidsvillkoren. Det är rimligt att aktörerna klarar av den omställningen. 

Vill du veta mer?