Hoppa till huvudinnehåll

Frivilliga klimatåtaganden på godstransportområdet – hur kan de bidra?

Projektet syftar till att skapa kunskap om hur företags frivilliga klimatåtaganden samt policy- och styrmedelsutveckling kan samverka för att snabba på utvecklingen av fossilfria godstransporter och bidra till att Sverige ska kunna nå klimatmålen för 2030.

Prognoser visar att det kan bli svårt att nå transporters klimatmål till 2030 och det finns en reell risk att lagstiftningen inom klimatområdet ges lägre prioritet i politiken framöver som försämrar utsikten att nå våra mål. Dock finns många transportköpande företag som har valt att gå i bräschen genom att anta frivilliga klimatmål som går betydligt längre än vad lagstiftningen kräver. I projektet kommer vi att undersöka drivkrafter, incitament och möjligheter för dessa företags klimatarbete samt hur arbetet påverkas av olika aktuella omvärldsfaktorer och samverkar med styrmedel. 

Händer som skakar hand över dokument.

Det övergripande syftet med projektet är att snabba på utvecklingen av fossilfria godstransporter genom att öka kunskapen om hur ambitiösa mål och aktiviteter för företag att minska sina klimatutsläpp från godstransporter kan samverka med utveckling och införande av nya och effektiva styrmedel.

Målet är att skapa kunskap om hur företags frivilliga klimatåtaganden samt policy- och styrmedelsutveckling kan samverka för att skynda på utvecklingen av fossilfria godstransporter och därigenom bidra till att Sverige ska kunna nå klimatmålen för 2030. 

Arbetet baseras på litteraturstudier och genomgång av publikt tillgängligt material från företagen som beskriver deras frivilliga mål och åtgärder, kopplat till exempelvis SBTi och Fossilfritt Sveriges Transportutmaning. Intervjuer kommer att hållas med personer i olika positioner på fallstudieföretag samt med myndigheter och beslutsfattare som arbetar med styrmedel inom godstransportområdet. 

Projektresultatet ska ge ökad kunskap om hur fler företag kan arbeta med frivilliga klimatmål och hur effektiva styrmedel kan utvecklas för att skapa synergier. Egna preliminära beräkningar visar att frivilliga klimatmål inom godstransportområdet kan ha nått en årlig reduktion av klimatutsläppen med 1-3 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2045, men med betydande reduktion redan till 2030. 

Projektpartners
IVL Svenska Miljöinstitutet (koordinerande), Göteborg Universitet, Transformity 

FOI-projekt
2022.5.2.13 

 

Kontakt

Anders Roth. Foto: IVL.
Anders Roth