Hoppa till huvudinnehåll

El-logik

Elektrifiering av lastbilar är en av nyckelfaktorerna för att nå EUs krav på att minska CO2-utsläpp från nya lastbilar med 15% till 2025, och med 30% till 2030. Detta kommer endast att bli möjligt om den nödvändiga laddinfrastrukturen för elektrifiering av lastbilar implementeras. Men hur kommer en sådan infrastruktur att se ut på olika typer av logistikplatser, från bensinstationer till lager till intermodala terminaler? Och vilka är några av de praktiska och affärsmässiga konsekvenserna som intressenterna måste överväga?

Detta projekt är en förstudie som tittar på vilka förutsättningar som finns för att etablera semioffentlig lastbilsladdning på tre logistikplatser med olika operativa egenskaper.

bild där en elektrisk lastbil kör på en landsväg på en skogstäckt landsbyggd

Målet med förstudien är att accelerera elektrifieringen inom godstransporter genom förståelse (för både logistik- och fordonssektorn) för hur laddinfrastruktur kan bli operativa och utplacerade vid logistiskt viktiga nav.

Projektpartners
RISE, Research Institutes of Sweden (koordinerande), AB Volvo

Förstudie

Kontakt

Bobby Hao Chen
Bobby Hao Chen