Hoppa till huvudinnehåll

D. Hållbara biogasbaserade transportlösningar för export

Deponigas är en energigas som bildas av organiskt material i deponier, och som genom sin höga metanhalt bidrar till växthuseffekten när den släpps till atmosfären. På många större deponier runt om i världen är gasmängden tillräckligt stor för att fångas upp och nyttiggöras som bränsle. Projektet genomförde en screening efter tekniska lösningar som har förmåga att avlägsna kväve och/eller syre från metan. 

Resultaten visar att det finns flera lösningar för att avlägsna syre genom kemisk reduktion, medan effektiv borttagning av kväve är en större utmaning, framförallt när tekniken ska kunna kombineras med projektparternas befintliga produkter för gasuppgradering. Kryogen flashning och rektifikation har identifierats som de mest intressanta kandidaterna för att kombineras med övriga tekniker till en teknikkedja som har förmåga att uppgradera deponigas innehållandes kväve och syre till LBG.

Om dagens gasproduktion på Sveriges tre största deponier skulle nyttiggöras som fordonsbränsle och ersätta fossil diesel istället för att facklas så skulle det innebära emissionsbesparingar på drygt 20 000 ton CO2eq per år. Internationellt är potentialen betydligt större. För att lyfta den föreslagna teknikkedjan till en kommersiell produkt behöver upplägget för kväveborttagningen optimeras och verifieras genom pilotförsök.

Vill du veta mer?