Hoppa till huvudinnehåll

2020.3.2.35 Transport demand centric decision support for electric charging infrastructure planning and operations

För att påskynda elektrifieringen av tunga godstransportindustrin och för att förverkliga dess positiva effekter är det viktigt att utforska scenarier för elektrifiering av transporter som maximerar nyttan och minimerar kostnaden för elektrifiering för alla intressenter.

Projektet syftar till att ge ett omfattande beslutsstöd som tillåter att utforska scenarier och parametrar för planering och drift av elektrisk laddningsinfrastruktur med ruttbaserade aspekterna i fokus.

Tunga godstransporter ansvarar för 89% av den inhemska godstransporten i Sverige, vilket 2018 motsvarade ungefär 41 Gtkm transportarbete och 3,4 Mt CO2-utsläpp. Hel eller delvis elektrifiering av detta transportarbete med en kombination av offentliga och privata stationära laddstationer och Electric Road Systems (ERS) som drivs av en fossilfri energiförsörjningsmix och en blandning av batterielektriska och plugin-hybridfordon är ett livskraftigt sätt att uppnå utsläppsminskningsmålen inom den vägbundna tunga godstransportsektorn. 

Med tanke på det nuvarande och framtida transportbehovet som hanteras av transportlogistiken (transportrutter och scheman), placering och dimensionering av laddstationer och elvägssegment och deras energiförsörjning samt kostnader och transportkapacitet och rekvidsbegränsningar av olika typer av elektriska ellastbilar, är designutrymmet för planering och drift av elektrisk laddinfrastruktur enormt.

Att hitta en kombination av designparametrar som maximerar nyttan och minimerar kostnaden för elektrifiering för alla intressenter är viktigt för att snabbt kunna realisera de positiva effekterna av elektrifiering på kort till medellång/lång sikt, vilket beräknas vara upp till 2,55/5,95 Mt CO2-utsläppsminskningar till 2030/2045 förutsatt en prognoserad ökning med 50%/75% i och en elektrifiering av 50%/100% av transportarbetet. Resultaten av RENO-förstudien indikerar att den ruttbaserade analysen av det verkliga energibehovet för transporter i rymd och tid är avgörande för att hitta konstruktionsparametrar som maximerar nyttan och minimerar kostnaden för elektrifiering. Särskilt elektriska laddinfrastrukturplaceringar (med endast ERS) baserat på ruttbaserad analys kan generellt elektrifiera 3,25 gånger så mycket transportarbete eller kräva 80% mindre infrastrukturinvesteringar som korridorplaceringar. Projektet syftar till att ge ett omfattande beslutsstöd som tillåter att utforska designutrymmet för planering och drift av elektrisk laddningsinfrastruktur med de ruttbaserade aspekterna i fokus.

Vill du veta mera?