Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Att söka projekt

Här hittar du riktlinjer för projekt med avseende på innehåll, storlek, finansiering, bedömning samt kort info om processen för hantering av projektförslag.

Ansökningsperioden för våren 2020 är nu stängd, vi återkommer med svar till er som ansökt innan sommaren.

Inför Triple F År 3, med inlämnade projektförslag senast 1 april 2020, kommer det prioriterade urvalskriteriet att vara elektrifierade godstransporter. Det kommer även att finnas utrymme för övriga projekt som är relevanta inom ramen för Triple Fs programbeskrivning, men baserat på identifierad potential och genomslagskraft, kommer fokus inför År 3 att vara elektrifiering inom ramen för våra tre forskningsområden teknik, policy och logistik. Alla projekt ska fokusera på målet om netto-noll-utsläpp av CO2 2045.

Sett från ett övergripande perspektiv så måste ett flertal tekniker som förbättrar olika delar av godstransportsystemet utvecklas och nå marknaden. En kraftfull satsning och kombination av elektrifiering, HCT, biodrivmedel, effektivitetsåtgärder på fordonen m.m. måste till för att nå målen. Sett ur samhälle och industriperspektiv så bedöms elektrifiering vara en mycket viktig teknisk lösning på kort till medellång sikt. En av anledningarna till det är fokuseringen på elektrifiering i EU-regelverket för CO2 vilket i princip tvingar fram elektrifiering. 

Triple F bör främja ”ekosystemet” kring elektrifiering med systemövergripande projekt som ger stöd till helhetslösningar för elektrifiering. Triple F kan genom riktad forskning och innovation bidra till att elektrifieringens byggstenar så som t.ex. stationär och dynamisk ladd-infrastruktur, elvägar samt andra komponenter sätts i ett strategiskt systemperspektiv. Elektrifiering är ett teknikområde som under första året av Triple F identifierats som viktigt i ett övergripande perspektiv, där näringsliv, akademi och samhälle samtliga är viktiga för utveckling och implementering. Fokusering motiveras ytterligare genom att området ligger tydligt inom ramen för Triple Fs uppdrag samt att en extra insats krävs för att förverkliga den förmodligen förhållandevis stora potentialen i elektrifieringen.

Framtida fokuseringar kommer att ta sin utgångspunkt ur den Utvecklingsplan som kommer att färdigställas under År 2 och sedan ligga till grund för hur projekt ska prioriteras. 

Viktiga datum och deadlines

triplef_arscykel.png

Dokument för att söka projekt:

Projektplanen använder du för att skriva en ansökan inom ramen för Triple F.

Ladda ner projektplansmallen

Riktlinjer för projektförslag inom Triple F.

Ladda ner riktlinjerna

Vill ni presentera/diskutera/pitcha er idé till programledningen är ni mer än välkomna att kontakt någon av dem. 

Kontakta programledningen