Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Att söka projekt

Här hittar du kortfattade riktlinjer för att söka projektfinansiering inom Triple F.

Utlysningen stängde första oktober 2021. Nästa utlysning stänger 1 oktober.

Grunden för all finansiering inom Triple F gäller att alla projekt är en leverans till Trafikverket med tydligt bidrag till hur Sveriges godstransportsystem kan ställas om till fossilfrihet. Detta innebär att samtliga projektförslag tydligt ska motivera potentialen till minskning av växthusgasutsläpp - antingen på kort eller lång sikt. Detta är det allra viktigaste urvalskriteriet för projektidéer. 
Styrelsen har i år beslutat att fokus ska vara ”Långväga och regionala transporter”. Den rekommenderade inriktningen motiveras med hänsyn till identifierad potential och genomslagskraft i omställningen. Detta utesluter inte andra projekt som är relevanta inom ramen för Triple Fs programbeskrivning (se Utvecklingsplan).

Läs Utvecklingsplanen, den Systemövergripande uppföljningen samt de tre Omvärldsanalyserna för att få fördjupat underlag till projektansökningar. Ladda ner Förutsättningar för projektansökningar samt Projektplansmall här nedan. 

Ta gärna kontakt med programledningen och delta i pitch-eventet för att utveckla er projektidé!

Viktiga datum och deadlines

triplef_arscykel.png

Dokument för att söka projekt:

Projektplanen använder du för att skriva en ansökan inom ramen för Triple F.

Ladda ner projektplansmallen

Förutsättningar för projektförslag inom Triple F.

Ladda ner förutsättningar

Vill ni presentera/diskutera/pitcha er idé till programledningen är ni mer än välkomna att kontakt någon av dem. 

Kontakta programledningen