Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

WSP

WSP är ett av världens ledande Analys- och teknikkonsultbolag som bidrar med kunskap som utvecklar samhället. Vi är 42 000 medarbetare på 550 kontor i 40 länder. Drygt 4 000 medarbetare i Sverige men kompetenser som spänner över hela samhällsutvecklingssektorn inom analys och teknik. Det finns också globala nätverk mellan landsbolagen, tex inom hållbarhet, mobilitet, maritima och energi vilket ger stora möjligheter till informations och kompetensutbyte. En internationell organisation med lokal marknadsnärvaro omfattande lokal expertis, marknadskännedom och direktkontakt med lokala beställare.

WSP har nyligen startat en acceleratorverksamhet i Sverige. Ett unikt program som attraherar de mest innovativa unga företagen och där WSP tillsammans med företagen och WSPs kunder utvecklas och utvecklar. Growspark är ett nationellt program som spänner tvärs över både landet och affärsområdena. Det utgör en del av WSPs strategiska agenda för affärsutveckling och syftar till att accelerera WSPs transformation inom digitalisering och innovation. WSP deltar i olika forskningssammanhang är medlemmar i Closer och deltar i deras nätverk och Round Table grupper.

Roll i Triple F

WSP kan delta som utförare av projekt och som processledare eller samordnare inom projekten. WSP kan bidra med:

  • Expertkompetens inom godstransporter och logistik
  • Expertkompetens inom Citylogistik
  • Processledning
  • Framtagning och förankring av strategier
  • Implementeringsstrategier för fossilfria transporter
  • Digitaliseringens möjligheter och konsekvenser för transporter
  • Marknadsundersökningar kopplade till godstransporter
  • Leda samverkansprojekt mellan offentliga organisationer och företag
  • Förståelse för transporter och näringslivets drivkrafter och förändringsvilja

Kontaktperson: Mona Pettersson