Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Trelleborgs Hamn

Skandinaviens största roro-hamn, sveriges andra största hand vad gäller godsvolymer, hanterar stora volymer intra-europeiskt gods. Hamnens möjligheter att stödja överflyttning till bl.a. järnväg är stora och därmed en viktig aktör för innovation inom omställning från fossila lastbilstransporter till alternativa drivmedel och trafikslag. Hamnen är idag i framkant gällande den egna omställningen till förnyelsebar drift, både genom energieffektivisering men även genom användning av förnyelsebara bränslen i arbetsfordon och för övriga terminaldrift.

Roll i Triple F

Hamnen medverkar inom Triple F genom att dels dela kunskap om grön hamnverksamhet men även för att delta i projekt för omställning och överflyttning av lastbilstrafik till järnvägslösningar.

Kontaktperson: Agneta Nilsson