Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

TRB Sverige AB

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av ett tiotal större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 9 miljarder kronor och förfogar över nästan 6000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

Roll i Triple F

TRB och våra delägarföretag arbetar kontinuerligt med att hitta klimatsmarta och innovativa lösningar som ska ge verksamheterna fördelar och möjligheter att utvecklas som hållbara transport- och logistikföretag. Vi har inom TRB-gruppen två starka nätverk som vi hoppas ska kunna ha ömsesidigt utbyte av ett partnerskap i Triple F. Det handlar om ett nätverk för våra delägarföretags drivmedelsansvariga samt ett nätverk för miljö- och hållbarhetscheferna.

Kontaktperson: Fredrik Landegren