Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Transportföretagen

Transportföretagen samlar 10 300 medlemsföretag inom transportbranschen från Ystad i söder till Haparanda i norr och vi är den samlade rösten för 211 000 anställda. Genom våra medlemmar transporteras gods och personer i luften, på vägen, på rälsen och över vatten dygnet runt, 365 dagar om året.

Transportföretagen har nio medlemsförbund, bl.a. Biltrafikens Arbetsgivarförbund, Transportindustriförbundet och Sveriges Hamnar som representerar stora och små företag som är direkt kopplade till godstransporter. Även medlemsföretag i Svenska Flygbranschen och Sveriges Bussföretag har dock godstransportrelaterad verksamhet.  Transportföretagen har som samlad branschföreträdare länge arbetat med godstransportstråk och övergripande hållbarhetsfrågor, t.ex. inom ramen för Godstransportdelegationerna, Logistikforum och nu Godsrådet. Vi har även länge engagerat oss inom EU, t.ex. i initiativen runt s.k. Gröna Korridorer och i utveckling av stomnätskorridorerna inom de Transeuropeiska transportnätverken (TEN-T).

Roll i Triple F

Transportföretagen anser att det program som Triple F presenterat ligger mycket nära vår egen syn på hur arbetet med att uppnå fossilfria godstransporter bör fokuseras. Vi hoppas kunna bidra med erfarenheter på branschnivå och med den viktiga förankringen av olika idéer och förslag hos berörda företag inom transportsektorn.

Kontaktperson: Stefan Back