Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

THETC The Techno Creatives

The Techno Creatives kärnkompetens ligger i gränslandet mellan forskning, innovation och produktutveckling. I en del fall kan det handla om att skapa en första prototyp/demonstration för att kunna ta beslut om vidare utveckling och i andra fall ligger fokus på att visualisera komplexa system och produkter för att skapa samsyn mellan beslutsfattare. En hög andel av tidigare projekt ligger inom förbättrandet av existerande transportlösningar och framtagandet av nya transportlösningar. 

Roll i Triple F:

The Techno Creatives deltar i Triple F för att bidra till ett fossilfritt Sverige. Rollen för THETC inom Triple F är som idégivare, utförare av innovationsprojekt och projektledning. Av speciellt intresse är hur godstransportsystemet kan optimeras utifrån olika transportslag, inkluderat flygplan. Även genomförbarhetsstudier och utvecklandet av demonstratörer för att bevisa/motbevisa innovationshypoteser är möjligt område för THETC att bidra inom.

Kontaktperson: Jacob Ahrnstein