Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens städer och samhällen tillsammans med sina kunder med missionen om att bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Sweco har 15 000 anställda med uppdrag i 70 länder. Sweco jobbar bl.a. med strategier, analys, utredning och planering kopplat till trafik, transporter och mobilitet och har inom detta område framför allt en tydlig koppling till samhälleliga aktörer. Sweco arbetar ofta forskningsnära med behovsdriven forskning. Sweco deltar i 3H-grupperingarna i CLOSERs round tables samt i forskningsnätverken KAJT och transportekonomiprogrammet.

Roll i Triple F

Sweco deltar i Triple F för att bidra som utförare i innovationsprojekt samt i projektsekretariat med samordning, projekt- och processledning. Frågor som Sweco främst är intresserad av är:

  • Hur fungerar dagens godstransportsystem?

  • Teknikens roll för omställning till fossilfrihet

  • Utveckling av funktionella transport- och logistiklösningar

  • Planering för ökad andel förnybara bränslen

  • Genomförbarhetsstudier och metodutveckling

  • Utvärderingsmetoder och uppföljning

Kontaktperson: Linda Ramstedt