Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Sundsvalls Logistikpark

Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som samordnar utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal- Korsta-Ortviken. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket, Sundsvalls hamn och SCA och är viktig både för miljön och regionens tillväxt. Sundsvall Logistikpark AB har fått i uppdrag att driva utvecklingen enligt den fördjupade översiktsplan som kommunfullmäktige har antagit och den detaljplan som har vunnit laga kraft.

Roll i Triple F

Sundsvalls logistikpark är partner i CLOSER och deltar i de olika roundtables inom CLOSER. Sundsvalls logistikpark medverkan i Triple F skapar möjlighet till att genomföra tester och innovationsprojekt för multimodala transportlösningar. Den fysiska logistikparken har en gynnsam lokalisering för att bl.a. hantera råvaruintensiva godsflöden i export och kan därmed ge möjlighet till innovation vid omlastning mellan trafikslag.

Kontaktperson: Tomas Widenfalk