Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Stockholms stad

Stockholms stad genom Trafikkontoret, företräder den främsta tillväxtregionen i Sverige. En ökande befolkning och en kraftig exploatering för nybyggnation ställer krav på innovation inom försörjningsleden för att möta ett ökat transportbehov.

Roll i Triple F

Mot denna bakgrund deltar Stockholm stad i Triple F samarbetet för att fungera som en innovationsarena för nya lösningar likväl som att staden bidrar med dess kunnande till övriga kommuner nationellt samt identifierar utmaningar. Stockholms stad är också partners i CLOSER och deltar i Urban Mobility round-table samt i styrelsen.

Kontaktperson: Robin Billsjö