Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

SSPA

SSPA är ett kunskapsföretag som bedriver forskning inom den maritima branschen med experter inom logistik, fartygsutveckling och maritima operationer. Sjöfarten som transportsätt är en betydelsefull del av det nationella transportsystemet.

En utvecklad sjöfart kan bidra till ett fossilfritt godstransportsystem, med potential att både använda sjöfarten i större utsträckning än idag, använda sjöfarten på ett effektivare sätt samt innehar potential att minska användandet av dagens fossila bränslen med hjälp av ny teknik, t ex elektrifiering.

Roll i Triple F

SSPA är partners i CLOSER och deltar aktivt i Round Table Urban Mobility. SSPA kommer att bidra med förslag på projektidéer samt kunna vara utförare i projekten som initieras inom Triple-F.

Kontaktperson: Vendela Santén