Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

SSAB

SSAB är världsledande inom stålproduktion och alstrar stora transportvolymer, dels mellan deras respektive produktionsenheter men även transporter till kunder i Sverige, Europa och övriga världen. SSAB använder alla transportslag och är aktiva i utvecklingen av dessa, bland annat elvägar, längre och tyngre fordon och en effektivare sjöfart.

SSAB har en lång tradition av att använda järnvägslösningar för deras materialförflyttningar och har en god erfarenhet av fördelar men även trimningspotential för järnvägstransporter. Denna kunskap är mycket värdefull och ett viktigt inspel till diskussionen och ambitionen om att föra över mer gods på järnväg. Därutöver har tidigare studier kring ökat utnyttjande av fri returkapacitet i befintliga järnvägstransporter inneburit test och demonstration som en del av ett horisontellt samarbete.

Roll i Triple F:

SSAB:s deltagande inom Triple F är dels att dela med sig av kunskap men även som en möjlig partner vid innovationsprojekt för långväga transporter.

Kontaktperson: Richard Backlund