Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa- och pappersindustri, sågverk och biobränsleföretag. Vi företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, cirka 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin. Skogsindustriernas uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

I arbetet ingår insatser för att stärka skogsindustriell forskning i Sverige och i EU. Skogsnäringen är också en av Sveriges största transportköpare vilket innebär att vi har stort intresse av att söka lösningar när det gäller för effektiva och fossilfria godstransporter. Skogsindustrierna och våra medlemmar är redan idag aktiva inom bland annat HCT-programmet på CLOSER. Våra medlemmar är av betydelse för Triple F, både som möjliga producenter av biodrivmedel, leverantörer av råvara för biodrivmedel och som transportköpare.

Roll i Triple F

Skogsindustrierna kommer att ha en plats i styrelsen för Triple F. Skogsindustrierna kommer kunna fungera som en källa till kunskap för forskningen med avseende på hur transportsystemet inom näringen ser ut idag och vilka frågor som är viktiga. Skogsindustrierna kommer därmed på ett relevant sätt kunna delta i arbetet med att formulera relevanta frågeställningar och inriktning på programmet samt för att bevaka kunskapen som kommer fram i programmet och sprida den till medlemmarna.

Kontaktperson: Karin Tormalm