Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

SEI

Stockholm Environment Institute (SEI) är en internationell, icke-vinstdrivande, forsknings- och policyorganisation med fokus på att möta hållbarhets- och utvecklingsutmaningar. SEI sammanför forskning och beslutsfattare för att utveckla lösningar som leder till en hållbar framtid för samhället. Arbetsområdet fokuserar en rad områden klimat-, energi-, vatten-, luft- och markanvändningsproblematik, och integrerar policyanalys, governancefrågor, ekonomi, jämställdhet och humanhälsa.

Roll i Triple F

I Triple F förväntas SEI bidra med expertis inom dels policyanalys, dels byte till förnyelsebara energikällor med konkret expertis på elektrifiering av fordon, bio-energi och bioekonomi. SEI har stor erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga forskningskonsortium finansierade av tex MISTRA och Europeiska kommissionen och har stor vana av att länka samman perspektiv och aktörer inom forskningsprojekt och mellan forskning, policyaktörer och samhälle. I Triple F bidrar vi med kapacitet på samverkansforskning, scenariometodologi och hoppas konkret kunna bygga vidare på tidigare forskning om fossilfira transporter på väg och existerande samverkan med svensk industri. Slutligen förväntar vi oss att i konsortiet vara en resurs för andra partners i utveckling av projekt med fokus på policy och styrningsutmaningar.

Kontaktperson: Björn Nykvist