Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Scania

Scania CV AB levererar fordon och hållbara transportlösningar till kunder över hela världen. Tjänsterna handlar bl.a. om systemlösningar för persontransporter i städer samt logistiklösningar för skogs- och jordbrukssektorn och automatiserade lösningar för gruvindustrin. Den avdelning som kommer att vara ansvarig för samverkan inom Triple F är Research & Innovation, vilken har ansvar för att stimulera innovation och att accelerera Scanias ambition att bli en ledande aktör i att erbjuda hållbara transportlösningar. 

Avdelningen faciliterar, koordinerar och kommunicerar Scanias forskning och är en viktig del i att möjliggöra framtida lyckade satsningar. Research & Innovation har ansvar för Scanias Technology Road Map. För att nå de mål som har satts upp initieras forskningsprojekt i samverkan med linjeorganisationen och externa parter. Scania har kompetens och intresse av att samverka i samtliga Triple F´s tre stora fokusområden teknik, logistik och policy. 

Roll i Triple F  

Scania kommer att delta till samverkan i form av industridoktorandprojekt och innovationsprojekt. Scania har intresse av att bidra till kunskapsutveckling genom att initiera industridoktorandprojekt inom de områden där Scania är aktiva. Scania ser också fram emot att generera och delta i innovationsprojekt i samverkan med akademi, samhälle och andra industrigrenar. För att nå ett fossilfritt godstransportsystem behövs kompetens och ett aktivt deltagande från fordonsindustrin. Nya innovativa lösningar för svensk transportnäring och för transportintensiv industri som skogs- och gruvnäringen bör utvecklas, testas och demonstreras i samverkan med fordonsindustri, samhällsföreträdare och akademi. 

Kontaktperson: Magnus Blinge