Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Region Örebro län

Med ett av landets bästa logistiklägen har Region Örebro län som ambition att vara en testbädd för innovation och nya tekniska lösningar i främjandet av en hållbar utveckling på transport- och logistikområdet. Vi är aktiva inom en rad olika projekt som bland annat stödjer multimodala transporter, överflytt av gods från väg till järnväg och blockchain tekniken. Region Örebro län är partner i CLOSER och deltar i round tables samt i styrelsen.

Roll i Triple F

Inom Triple F kommer vi att bidra med kunskap och information om den logistikverksamhet som finns i regionen. Region Örebro län deltar och kommer att delta i projekt samt vara kontaktyta mot relevanta varuägare och logistikföretag som är verksamma inom vår region. 

Kontaktperson: