Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Region Jönköpings Län

Jönköpings län har ett strategiskt läge i södra Sverige och är en central nod för terminal och logistikverksamhet i Sverige. I regionen återfinns ett stort antal logistikföretag och därtill ett större antal omlastningsterminaler där överflyttning mellan väg- och järnvägstransport kan ske. Länets satsning på att stärka den redan stora koncentrationen av företag som drar fördel av den e- handelskompetens som finns kopplat till det utmärkta centrala läget kommer att bli än mer tydlig framöver.

Regionen är i stark tillväxt med Jönköping som den främsta tillväxtmotorn. Detta skapar utmaningar i form av en ökande andel trafik, både för person- och godstransporter. Mot denna bakgrund ser regionen ett behov av innovation och stöd för att minska de negativa effekter som den regionala tillväxten leder till. Jönköpings län har en målsättning att bli ett Plusenergilän till 2050 och det innebär stora insatser inom energieffektivisering där transport och logistik och styrning mot fossilfritt spelar en avgörande roll.

Roll i Triple F 

Region Jönköpings län är partner i CLOSER och deltar i round-tables samt i styrelsen. Region Jönköpings län tillsammans med Energikontoret i länet är aktiva i förstudien om biogas för tunga transporter som bedrivs i CLOSERs regi. Inom Triple F kommer regionen att delta med kunskap och information kring den terminal och logistikverksamhet som sker inom regionen. Därtill kommer Region Jönköpings län bidra till projekt i form av egna insatser men även som kontaktyta mot intressanta varuägare och logistikföretag som är lokaliserade inom regionen.

Kontaktperson: Tommy Eriksson