Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Region Blekinge

Region Blekinge har väl etablerade samarbeten med privata och offentliga aktörer och är därutöver starkt engagerade i utveckling av Netport Science Park. Samarbeten kommer att ske med aktörer inom detta kluster genom att delta i Triple F eftersträvar Region Blekinge utökad kunskap kring hur stora insatser som krävs i regionen för att radikalt minska klimatpåverkan på flöden i regionen. Detta ställer krav om att finna nya verktyg som kan stödja vid omställning till en fossilfri region.

Roll i Triple F

Regionen är beredda att fungera som en experimentarena för test och att tillföra empiri till forskningen. Region Blekinge söker även till att finna en brygga mellan forskning som sker inom ramen för Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Ett område som är av intresse är exempelvis hur lärdomar som dragits vid omställning inom persontrafik kan appliceras på godstransportsektorn. Region Blekinge kommer att vara en aktiv projektpartner i projekt bl.a. kopplat till deras strategiska utveckling av transportsystem. Regionen har väl upparbetade och etablerade samarbeten på politisk nivå med regioner och städer i Östersjöområdet, konkretiserat genom exempelvis sjömotorvägsprojekten (EU TEN-T MoS) Karlshamn-Klaipeda och för Karlskrona-Gdynia