Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Örebro Universitet

Vid Örebro universitet bedrivs forskning inom hållbar Supply-Chain Management och logistik vid forskningscentret ORULOG - Örebro University Center for Research in Sustainable Logistics. Forskningen är tvärvetenskaplig med fokus på skärningsytorna mellan logistiklösningar, teknologi och policy.

Ett multidisciplinärt tvärvetenskapligt forskningsfokus möjliggör utvecklingen av ny kunskap och nya lösningar inom dessa skärningsytor och inte bara i respektive fält. Forskningen utförs i nära samarbete med logistikföretag och varuägare nationellt och internationellt.

ORULOG är specialiserat mot applikationer av AI för att utveckla autonoma och smarta logistiksystem och hur detta påverkar försörjningskedjan i stort med avseende på organisation och affärsmodeller. Vidare finns en specialisering mot reglering och policy som fokuserar på hur regulativa åtgärder påverkar transportsystemen och hur dessa konsumerar reglering och regelverk. Forskningen vid ORU inom industriella nätverk bidrar till ett meso-ekonomiskt sektoröverskridande ramverk för hur organiseringen av de logistiska nätverken påverkar och påverkas av policy och teknologi.

Roll i Triple F

Örebro universitet (ORU) bidrar genom att initiera, driva och delta i innovations- och doktorandprojekt, samt genom att agera som koordinator och projektägare för demonstratorer och testbäddar. ORU bidrar med ett tvärvetenskapligt fokus i innovationsprojekten och i utformningen av doktorandprogrammet.

Kontaktpersoner:

Prof. Frans Prenkert

Prof. Achim J. Lilienthal