Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

NetPort Science Park

NetPort Science Park är en triple helix-organisation som främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Syfte är bland annat att stimulera utveckling och spridning av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder.

NetPort initierar och deltar i forskningsprojekt tillsammans med lokala, nationella och internationella partners främst inom tre fokusområden: Digitala Medier, Energi och Intelligenta Transportsystem. NetPort Science Park är också̊ en mötesplats mellan människor, innovation och kreativitet som erbjuder möjlighet till nya affärskontakter och snabb utveckling för kunskapseffektiva företag. På plats finns tre engagerade intressenter: Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet. Näringslivet utvecklas i nära samverkan med högskola och forskning, vilket ger tillgång till nya kunskaper och upptäckter. Nya företag får stöd via NetPorts partner Blekinge Business Incubator. Studenterna får mentorer och praktikplatser i näringslivet, medan företagen kan initiera kommersiellt användbara forskningsprojekt.

Roll i Triple F

NetPort Science Park har, genom sitt fokusområde Intelligenta Transportsystem, en bred kompetens samt ett brett nätverk och kommer att fungera som en nod för näringslivet i södra Sverige.

Kontaktperson: Stina Apel