Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Luleås Tekniska Universitet

Luleå tekniska universitet arbetar med forskning och utbildning inom flera områden med relevans för Triple F. Inom forskningsämnet Arkitektur bedrivs forskning om trafikplanering, med fokus på samverkan och flernivåstyrning. Forskningen omfattar bland annat utveckling av större strategiska, och långsiktigt hållbara, transportkorridorer. Forskningsämnet Industriell Logistik bedriver forskning och utbildning inom logistik och operationsanalys.

Forskningen omfattar bland annat kvantitativa modeller, dataanalys och metoder för design och styrning av logistiksystem, last-mile och citylogistik, lager och produktionsstyrning, lokalisering och layout av anläggningar samt inköp. Särskild vikt läggs på att förbättra hållbarheten och minska energiförbrukningen. Forskningsämnet drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar. I LTU:s verksamhet är Hållbara transporter är ett utpekat strategiskt forsknings- och innovationsområde som syftar till forskning och innovation för attraktiva, kostnadseffektiva och hållbara fraktlösningar anpassade efter samhällets behov.

Roll i Triple F

LTU kommer att delta genom att initiera och driva såväl forskningsprojekt som doktorandprojekt knutna till Triple F-programmet. Huvudsakliga intresseområden är tunga transporter baserat på råvaruutag i de norra delarna av Sverige, citylogistik med koppling mot långväga transporter till/från staden, samt drift och underhåll av järnvägssystem. LTU deltar bl.a. i 3H-grupperingen Luleå näringslivs (AB) branschråd för transporter LTU deltar i ett antal 3H-grupperingar som knyts till TripleF. Som ett av de deltagande universiteten kommer LTU att bidra till att utforma doktorandprogrammet, samt medverka i doktorandprojekten med handledning, examination mm. LTU kommer också vid behov att bistå med kompetens till projekt i programmet som initierats av andra parter.

Kontaktperson: Maria Öberg