Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Lighthouse

Lighthouse är en samverkansplattform för den maritima sektorn med syfte att initiera och stödja forskningssamarbete utifrån visionen: Lighthouse – för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.

Lighthouse har tre huvuduppgifter:

  1. Att skapa triple helix-forskningssamverkan och nätverk genom seminarier, match-making, gemensamma förstudier och fokusgrupper
  2. Att driva program i form av traineeprogram för näringen och gemensamt postdoktorprogram
  3. Att kommunicera och omvärldsbevaka gentemot den maritima sektorn.

Identifierade nyckelfrågor inom Lighthouse avseende fossilfri godstransport är: Hur gör man överflyttningen från väg till sjö fysiskt och ekonomiskt möjligt? Hur möjliggör man för sjöfart att gå på fossilfria bränslen?

Roll i Triple F

Lighthouse verksamhet drivs av ett kansli och en programkommitté. Lighthouse programkommitté kommer att fungera som en 3H-grupp inom konsortiet med speciell kompetens kring sjöfartsfrågor.

Kontaktperson: Åsa Burman