Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Länsstyrelsen i Västmanland

Länsstyrelsen arbetar operativt med att främja fossilfria transporter i olika typer av projekt, både i kommuner och näringsliv. De senaste 8 åren har länsstyrelsen arbetat med 5 olika projekt inom transportområdet som handlar om att få fler fossilfria transporter och en samhällsplanering som minskar behovet av transporter. Det största projektet är tillsammans med Sveriges Åkeriföretag inom projekt Fair transport 2.0. Länsstyrelsen har kompetens och erfarenhet om vilka insatser som krävs för att få omgivande samhälle att bli mer intresserade av fossilfria transporter.

Roll i Triple F

Ger möjlighet att omsätta forskningsresultat i projekt Fair transport 2.0 som handlar om att minska klimatpåverkan av godstransporter på väg. Länsstyrelsen kommer i det aktuella projektet träffa många åkeriföretag och stora köpare av godstransporter. Länsstyrelsen har även möjlighet att underlätta implementering av målet om ett transporteffektivt samhälle genom uppdraget att vägleda kommuner i tillämpning av Plan- och bygglagen.

Kontaktperson: Jan van der Horst