Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

KTH

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är Sveriges största tekniska forsknings- och utbildningsinstitut och genomför högkvalitativ utbildning och forskning inom ett brett spektrum - från naturvetenskap till alla branscher, inklusive arkitektur, industriell ekonomi, stadsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. På KTH bedrivs tvärvetenskaplig transportrelaterad forskning på̊ flera avdelningar – med bl.a. fokus på̊ fordonsutveckling, ledning och samhällsplanering.

Avdelningen för Transportplanering har utmärkta forsknings- och utbildningsprogram inom transportområdet som omfattar alla transportslag och både för person- och godstrafik. Forskningscentret Integrated Transport Research Lab (ITRL) forskar med ett tvärvetenskapligt perspektiv på systemnivå om hållbara transporter, och engagerar forskare inom transporter från KTH:s alla fem skolor.

Roll i Triple F

KTH kommer att bidra till Triple F-programmet genom att initiera och driva forskningsprojekt med kompetens från gruppen för tågtrafik och logistik inom avdelningen för transportplanering samt från det tvärvetenskapliga forskningscentret ITRL. Avdelningen för Transportplanering bedriver forskning och utbildning inom modellering och simulering av gods- och persontrafik, signalteknik samt kapacitetsanalys. Målet är att utföra forskning som är avgörande för järnvägssystemets effektivitet och dess konkurrenskraft för att på så vis förbättra systemets prestanda. Gruppen har nära samarbete med myndigheter såsom Trafikverket bl.a. inom ramen av KAJT och Horizon 2020/Shit2rail, Transportstyrelsen och Energimyndigheten samt näringslivet - järnvägens kunder och operatörer. Frågor av extra intresse för gruppen rör i detta sammanhang effektivitet av järnvägsbaserade intermodala transportkedjor med avseende på kostnadsstruktur och energiutnyttjande. ITRL bedriver forskning med en integrerad ansats, där forskare från olika discipliner möts (t.ex. fossilfria transportslag, digitalisering, systemeffektivitet, tjänstedesign och affärsmodeller). ITRL arbetar främst med transporter på väg eller multimodala transporter. Gruppen har ett nära samarbete med många aktörer från både privat och offentlig sektor. ITRL’s mål är att bidra med kunskap om hur ny teknik, som digitalisering (uppkoppling), automatisering och elektrifiering kan bidra till ett hållbart transportsystem.

Kontaktperson: Behzad Kordnejad