Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Jönköpings Universitet

JU bedriver forskning och utbildning inom logistik- och transportområdet med hög relevans för Triple F. Inom utbildning bedrivs för närvarande tre logistikutbildningar, två på grundläggande nivå och en på avancerad nivå. Utbildningarna på grundläggande nivå behandlar det breda logistikområdet inkluderade både transport- och produktionslogistik medan utbildningen på avancerad nivå är inriktad mot transportlogistik. Logistikområdet är även kopplat till en forskarutbildning inom produktionssystem.

En av de grundläggande utbildningarna (Sustainable supply chain management) fokuserar på hållbarhet och logistik och den avancerade utbildningen (International logistics and supply chain management) fokuserar på globala transportsystem samt utformning och styrning av globala försörjningskedjor. Forskningen som bedrivs rör både transport- och produktionslogistik. Inom transportområdet bedrivs forskning rörande utformning av försörjningskedjor, lokaliseringsbeslut, differentiering och segmentering av försörjningskedjor, affärsmodeller, tredjepartslogistik, och humanitär logistik. Framöver kommer även satsningar inom lager- och distributionslogistik med inriktning mot e-handel. All utbildning och forskning bedrivs i nära samarbete med omgivande samhälle (näringsliv och offentlig sektor).

Roll i Triple F

JU kommer att vara aktiva i forsknings- och doktorandprojekt i nära samarbete med de andra aktörerna i konsortiet. Vi är medlemmar av Closer och därigenom aktiva i flera Triple Helix- grupper. Tillsammans med övriga akademiska aktörer kommer vi att bidra till att utforma doktorandprogrammet, samt bistå med handledning och examination av doktorander.

Kontaktpersoner: Prof. Per Hilletofth