Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

IVL

IVL arbetar intensivt med forskning och utveckling av modeller och verktyg för att analysera olika transport- och logistiklösningars miljö- och klimatpåverkan och beräkna såväl direkta som externa kostnader.

Vi samarbetar med såväl transportnäringen, i vid bemärkelse, som berörda myndigheter, och vi deltar i flera större nationella och internationella forsknings-, utvecklings- och anläggningsprojekt. Emissionsmätningar, emissionsmodellering och systemanalyser utgör själva kärnverksamheten, men vi har också ett tvärvetenskapligt fokus i form av till exempel policy, mobilitet, social hållbarhet samt djup kunskap och förståelse kring transportköparens roll och möjligheter till att driva förändring.  

Roll i Triple F

IVL kommer att delta i olika typer av projekt. Speciellt är mätning, kartläggning och uppföljning av emissioner av klimatgaser, tekniska och organisatoriska lösningar för att öka andelen förnybart bränsle, mobilitetslösningar för att minska trafikbehov, studier av transportinköp samt miljöekonomiska analyser.

Kontaktperson: Erik Fridell