Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Holmen Skog

Holmen Skog sköter Holmenkoncernens skogar som omfattar en miljon hektar. Företaget köper virke och utför avverknings- och skogsvårdsuppdrag. Anskaffning och försörjning sköts till samtliga Holmens svenska enheter såsom Braviken, Hallsta, Iggesunds Bruk samt Iggesunds, Bravikens och Linghems sågverk.

Roll i Triple F

Roll i Triple F: Inom projektet ger Holmens Skog möjlighet för projekt där innovation och nya transport- och drivmedelsalternativ kan testas för transport av skogsråvaror till förädling. Därtill skapar medverkan via Holmens Skog en möjlighet att även se på distribution från koncernens anläggningar.

Kontaktperson: Jonas Eriksson