Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Högskolan i Borås

Inom området textil och mode vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås, fokuserar forskningen inom Styrning av textila värdekedjor på att utveckla och utvärdera nya strukturer, modeller, former och dess underliggande variabler och förutsättningar för skapandet av hållbart värde inom textil och modeföretag, industrin och för värde för miljön och samhället i stort.

Viktig forskning inom området är till exempel: digitalisering, cirkulära flöden, risk och resiliens, transparens och spårbarhet, kundanpassning, servitisering, flexibla processer, mellanorganisatoriska samarbeten, produktionslokalisering, produktionsprocesser, design, försäljning, distribution och logistik. Forskningsprojekt utförs i nära samarbete med textil- och modeindustrin, både nationellt och internationellt, vilket skapar en unik nätverksmiljö som i sin tur leder till tillämpbara resultat.

Forskningen inom Styrning av textila värdekedjor är av naturen multidisciplinär, den anpassar sig till, och samarbetar med, olika kunskapsområden som handel och ekonomi, industriell ekonomi och andra områden som berör textilindustrin, till exempel design och teknik.

Resultatet av forskningen adderar till befintlig kunskap om hur textila värdekedjor kan bli mer kundorienterade, kunskapsbaserade, digitalt integrerade, resilienta, resurseffektiva och mer hållbara.

Roll i Triple F

Högskolan i Borås bidrar i projektet med kunskap om dess logistikflöden och transporter, främst inom textil och modebranschen. Vidare kommer högskolan i Borås att bidra inom doktorand projekten med tydlig hållbarhetsfokus där transporterna inom textil och modebranschen måste göras mer hållbara i framtiden. Denna förändring kan komma genom förändringar inom produktionssystemet (var produkterna tillverkas i förhållande till försäljningsställe) men även i förlängningen demonstrera alternativa transport- och logistikupplägg för minskat fossilberoende.

Kontaktperson: Pro.Daniel Ekwall