Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Göteborgs Universitet

Inom utbildning erbjuder GU Logistikprogrammet på kandidatnivå, Logistics and Transport Management på mastersnivå och godstransport ingår på kursnivå i andra program. Inom forskning och forskarutbildning finns kärngrupperingar inom logistik/företagsekonomi, kulturgeografi, juridik och tillämpad IT med tämligen omfattande engagemang inom godstransport och logistik kompletterat med forskare inom discipliner såsom nationalekonomi, psykologi, kemi och miljömedicin. 

Exempel på forskningsområden som engagerar flera forskargrupper är sjöfart/intermodalite och urbana godstransporter. 

GU samarbetar nära med Chalmers inom SFO Transport (på Chalmers benämnt Styrkeområde transport) och kompetenscentren Northern Lead inom logistik liksom Lighthouse inom sjöfart där även Linnéuniversitetet och KTH ingår. Internationellt är GU engagerade i redaktörsroller i flera vetenskapliga tidskrifter, i World Conference on Transport Research Society och i CoE SUFS och Urban Freight Platform med finansiering av Volvo Research and Educational Foundations.

Roll i Triple F

GU avser bidra genom att initiera, driva och delta i innovations- och doktorandprojekt. GU-forskare är aktiva i triple helix-initiativ såsom CLOSER, Lighthouse och Logistik & Transport Stiftelsen LTS. Liksom övriga universitet i konsortiet kommer GU bidra till att utforma doktorandprogrammet och handleda doktorander och examinera doktorer. GU deltar även i nätverket LENS.

Kontaktperson: Prof. Johan Woxenius