Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Göteborgs Stad

Göteborgs stad, genom Trafikkontoret är som Sveriges andra stad, en viktig inkubator och möjliggörare för innovation, test och implementering av nya logistiklösningar, främst inom urban mobilitet och stadsplanering. Den kraftiga utbyggnad som planeras i staden ställer krav på nya fordonslösningar och introduktion av alternativa trafikslag för att möta de utmaningar som större stadsbyggnadsprojekt ställer. Ett tydligt exempel på innovation där Göteborgs Stad är drivande part är exempelvis projektet DenCity som bl.a. testar nya upplägg och tester för elektrifierade distributionstrafik.

Roll i Triple F

Göteborgs stad kommer att både identifiera utmaningar men även vara en viktig demonstrationsarena, både gällande urban mobilitet men även kopplat till långväga transporter där bl.a Göteborgs hamn är en viktig möjliggörare för projekt inom innovation i energieffektiva och miljövänliga logistik- och transportupplägg. Göteborgs stad är också partners i CLOSER och deltar i Urban Mobility round-table.

Kontaktperson: Michelle Coldrey