Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

DHL

DHL Freight Sweden AB är experter på väg- och järnvägstransporter med ett starkt nätverk i Sverige och Europa. Aktuellt för DHL är svar på frågor kring framtidens drivlinor och vilka bränslen som kommer vara aktuella inom ramen för omställning till fossiloberoende fordonsflotta.

Roll i Triple F:

DHL är partner i CLOSER och deltar aktivt i alla round-tables och driver frågor och projekt. DHL ser stora möjligheter i att samarbeta inom Triple F för att stödja och få insyn i vilka innovationer och vilken teknik som kommer vara gällande för omställningen. Därtill bidrar DHL med sin stora kunskap inom transport- och logistikområdet och bidrar in i innovationsprojekt.

Kontaktperson: Ulf Hammarberg