Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Chalmers

Roll i Triple F:

Chalmers kommer att delta i initiering och genomförande av såväl innovationsprojekt som doktorandprojekt. Chalmers deltar i flera av de 3H-grupperingar som kan knytas till programmet, såsom CLOSER, Lighthouse, LTS, m.fl. Som ett av Universiteten i konsortiet kommer Chalmers att medverka i att utforma doktorandprogrammet och handleda och examinera doktorander. En utvecklad samverkan finns sedan länge med universiteten i Linköping och Lund inom området hållbar logistik, genom det gemensamma nätverket LENS.

Kontaktperson: Violeta Roso