Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Om TRIPLE F

Sverige har ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med målet att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Transportsektorns omställning är en nyckel för att nå högt uppsatta klimatmål. Målet för år 2030 är 70% minskning av CO2 jämfört med 2010 för inrikes transporter.

Läs vår årsrapport för 2020