Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of leaves

Nyheter

Tillsammans för fossilfria godstransporter

2021-04-05
För att nå Sveriges uppsatta klimatmål behöver tunga godstransporter bli fossilfria och då krävs en infrastruktur som kan tillgodose det. Här letas det efter helhetslösningar för ett fossilfritt...

Utlysning inför År 4

2021-03-29
Den rekommenderade inriktningen motiveras med hänsyn till identifierad potential och genomslagskraft i omställningen. Detta utesluter inte andra projekt som är relevanta inom ramen för Triple Fs...

VTI söker vikarierande forskningschef

2021-03-26

Till miljöenheten sökes nu en forskningschef för ett 12 månaders vikariat med placering i Göteborg eller Linköping. Sista ansökningsdag 13 april 2021.

Träffa Ayghir Aybalikh, en av våra doktorander

2021-03-19
Nu kan du lära känna en av doktoranderna i Triple F. Läs om Ayghir Aybalikh och hans förväntningar på programmet och vad han gör i Triple F.

Triple F Utvecklingsplan finns nu tillgänglig

2021-03-15

Läs och ladda ner rapporten från etableringsprojektet Utvecklingsplan.

Slutrapport för Omvärldsanalys Logistik tillgänglig

2021-03-11

Nu kan du läsa och ladda ner rapporten från etableringsprojektet Omvärldsanalys Logistik.

Slutrapport Omvärldsanalys Teknik finns nu tillgänglig

2021-02-26

Nu kan du läsa och ladda ner rapporten från etableringsprojektet Omvärldsanalys Teknik.

Triple F välkomnar ytterligare en partner

2021-02-11
Triple F's nyaste partner är Flexiwaggon. Deras produkt är en järnvägsvagn som lastbilar och andra fordon kan transporteras på.

VTI söker en Utredare inom transportekonomi

2021-01-22

VTI söker en Utredare inom transportekonomi till enheten Transportekonomi med placering i Stockholm.

En historia om framtiden

2020-11-20
Lindholmen Science Park
Under 20 expansiva år har Lindholmen Science Park utvecklats som innovationskraft för Sverige.

Triple F breddar sin projektportfölj med 14 nya forskningsprojekt inför År 3

2020-11-19
Under År 3 är elektrifiering av godstransporter prioriterat tema. En anledning till detta är fokuseringen på elektrifiering i EU-regelverket för CO2 vilket tvingar fram elektrifiering.

Minskade utsläpp i fokus på Triple F Resultatkonferens

2020-11-17
Vikten av samarbete mellan aktörer inom Europa och tävlingen om vilket land som blir det första fossilfria världsfärdslandet var i centrala ämnen när Triple F summerade sin etableringsfas.

Vi välkomnar två nya partners i Triple F

2020-11-11

Nya partners i Triple F är Borås Stad och Einride, något som vi självklart är glada för. De kommer att berika Triple F med mycket kunskap och erfarenheter inom logistik och teknik.

Triple Fs etableringsfas sammanfattas den 4 november

2020-10-30
Inför År 3 ska etableringsfasen av Triple F summeras och utvärderas, detta kommer ske genom en digital resultatkonferens.

Finansiering nyckeln till grön omställning

2020-10-09

Omställningen till ett hållbart transportsystem kräver enorma investeringar. Men hur ska den finansieras? Det ska GU-professorn Rickard Bergqvist med kollegor studera i ett nytt forskningsprojekt.

Lindholmen Open Days – Global nytta för detta decennium

2020-09-23
Lindholmen Science Park

Den 15-17 september firades Lindholmen Science Park, som fyller 20 år, med en tredagars online-special av Lindholmen Open Days. Under titeln ”Global nytta för detta decennium” gavs både...

Eldrivna hemleveranser av livsmedel

2020-09-23

Nu startar ännu ett projekt för att nå ett fossilfritt godstransportsystem till 2045, E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL) som kommer utveckla en lösning för omställning...

Ytterligare fem år med Triple F är nu klart

2020-09-10

Triple Fs etableringsfas har utvärderats och nu påbörjas en genomförandefas på fem år för att fortsätta Triple Fs arbete mot en omställning till ett fossilfritt godstransportsystem.

VTI ställer om Transportforum

2020-08-28

Med tanke på den osäkerhet som råder kring covid-19 har VTI beslutat att göra ett försök att forma om Transportforum 2021 från en fysisk konferens i Linköping till en digital konferens. Sista dag för...

Exjobbsförslag VTI

2020-06-24

VTI har ett spännande och viktigt exjobbsförslag som rör sjöfartens omställning till fossilfri framdrift.

Komplex roll för logistiken i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem

2020-06-11

Logistik i praktiken är långt ifrån enkelt och det finns inte ett svar på hur logistiken ska bidra till omställningen. Olika branscher har olika transportbehov och förutsättningar, vilket betyder att...

VTI bjuder in till Transportforum 2021

2020-06-09

Nu har det blivit dags att lämna in abstract till Transportforum 2021 som hålls i Linköping 13-14 januari 2021. Abstractinlämningen är öppen till och med 30 augusti.

Nominera årets samverkare 2020

2020-06-04

Vem tycker du på ett öppet och engagerat sätt skapat förutsättningar för framgångsrika samarbeten under det senaste året? Nu är det dags att nominera! Årets Samverkare utses under Lindholmen Open Days...

Inge Vierth presenterade Triple F på finsk Transportkonferens

2020-05-29

Som enda internationella talare inbjöds Inge Vierth, VTI och policyansvarig i Triple F till det finska Transport- och kommunikationsdepartementets konferens.