Hoppa till huvudinnehåll

Ytterligare fem år med Triple F är nu klart

torsdag, september 10, 2020

Triple Fs etableringsfas har utvärderats och nu påbörjas en genomförandefas på fem år för att fortsätta Triple Fs arbete mot en omställning till ett fossilfritt godstransportsystem.

- Vi är både stolta och glada att vårt arbete under etableringsfasen har mynnat ut i detta fortsatta förtroende, säger Maria Oscott, Programansvarig Triple F. Under den de två år som vi har jobbat för att utveckla programmet har vi utökat konsortiet väsentligt, och det är fantastiskt roligt att se att så många vill vara med och skapa förändring, fortsätter Maria.

Över 20 forsknings- och innovationsprojekt med näringslivs- och samhällsengagemang har startats under Triple Fs etableringsfas och ett flertal nya parter har involverat sig i programmet. Sju doktorander har hittills rekryterats och ytterligare sex stycken beräknas påbörja sin forskarutbildning under det kommande året. 

- Programstyrelsen har utvärderat Triple F på fyra kriterier: relevans, effektivitet, resultat och nytta och konstaterade att arbetet löper på enligt plan, säger Susanne Skovgaard, ansvarig Strategisk utveckling, tillika ordförande i Trafikverkets programstyrelse för Triple F. 

Konkreta steg närmare målet om ett fossilfritt godstransportsystem

För att nå ett fossilfritt godstransportsystem som är en komplex utmaning, har Triple F inriktat sig på att jobba med projekt som är systemövergripande och adresserar såväl teknik, logistik och policy. Dessa syftar bland annat till att öka fyllnadsgraden i transporter, uppnå cirkulära flöden för återvinning till modeller för hur långa, tunga lastbilar (HCT)  kan assistera järnvägen som ett komplement mellan kombiterminal och godslagringsplats. 

- Vi stödjer projektförslag som bedömts ha störst potential till realiserbara effekter som ger nytta för samhället och bidrar till svensk konkurrenskraft, fortsätter Susanne.

Elektrifiering

Under våren 2020 bjöds parter, inom elektrifieringsområdet, att lämna in förslag till nya projekt inom elektrifiering. Varje förslag förväntas innebära ett konkret steg närmare vårt mål om ett fossil-oberoende godstransportsystem och ska snabbt kunna implementeras på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

- Genom att delfinansiera Triple F bidrar Trafikverket till en snabbare omställning mot fossilfrihet, menar Susanne.