Hoppa till huvudinnehåll

Triple F:s utlysning för strategiska projekt nu öppen

fredag, februari 3, 2023

Triple F:s utlysning för strategiska projekt har öppnat och nu har du möjlighet att få finansiering för din projektidé som bidrar till omställningen till ett effektivt och fossilfritt godstransportsystem.

En illustration av ett hållbart godstransportsystem.

Triple F fokuserar på att lösa utmaningar kopplade till ett mer transporteffektivt samhälle, överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon, samt skifte till förnybara drivmedel genom att arbeta med de tre inriktningarna teknik, policy och logistik.  

Vår nya utlysning ger dig möjlighet att ansöka om finansiering för dina idéer som kopplar an till detta och utveckla dem i strategiska projekt. Dessa projekt kan löpa på upp till cirka ett år och få en finansiering på 500 000-1 500 000 kronor. In-kind-bidrag förväntas och aktivt deltagande från industrin stärker ansökan. 

Vad projekten bör fokusera på 

Projekten som beviljas bör tydligt möta en eller flera av de utmaningar Triple F arbetar för att lösa och prioriterat för strategiska projekt är att fokusera på följande områden: 

  • Fossilfria godstransporter kopplat till industrins gröna omställning  
  • Samarbete mellan transport- och energiaktörer för att möjliggöra ett skifte till förnybara drivmedel 
  • Implementeringsprojekt för en omställning i praktiken 

Oavsett projektidé är det av stor vikt att motivera hur resultaten bidrar i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem. 

Sista ansökningsdag är 31 mars och beviljade projekt kan starta från 1 juni. 

Läs mer om utlysningen här! 

För att berätta mer om utlysningen och öppna upp för era frågor så arrangerar vi ett informationsmöte den 17 februari. Läs mer om det mötet och anmäl dig här.