Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Triple F ska kunna verka som en katalysator för att snabbt skapa förändring

Med över 90 olika sessioner att välja på bjöd Transportforum på ett brett och intressant spektra av föreläsningsämnen. På plats fanns besökare och utställare, allt ifrån beteende- och trafikforskare till stadsplanerare och statssekreterare, och diskussionerna vid Triple F´s monter var många och givande.

Speciellt efter presentationen om Triple F som programansvariga Maria Oscott höll under den session som fokuserade på Regeringens godstransport strategi.

Inledningssessionen handlade om Elektrifiering – möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen. Mattias Goldmann från Fores tankesmedja startade sessionen med att prata om de tre B´n som är avgörande för att lyckas: bilen, bränslet och beteendet. 91% av de nya bilar som såldes 2018 var fossilberoende, det måste vi ändra på. Goldman pratade om vikten av ett globalt klimatengagemang och vikten av samarbete. Samarbete som en absolut nödvändighet för att nå klimatmålen återkom för övrigt i session efter session, inom alla transportområden.

Statssekreterare Mattias Landgren konstaterade att förutsättningen för att lyckas är samverkan. Moderator Karolina Boholm frågade vilken roll Triple F kan spela i sammanhanget, och Maria Oscott svarade - Vi vill skapa ett sammanhang för samverkan och hoppas att Triple F ska kunna verka som en katalysator för att snabbt skapa förändring.