Hoppa till huvudinnehåll

Triple F Höstkonferens 5 oktober

måndag, september 13, 2021

Tisdag förmiddag den 5 oktober var det dags för Triple F Höstkonferens, en av Triple Fs två årliga resultatkonferenser.

Lyssna på intressanta resultat från flera Triple F-projekt och diskutera hur man kan gå vidare med resultaten och bidra till Sveriges omställning till fossilfrihet. 

Nu kan du se Triple F Höstkonferens

Den 5 oktober bjöds det på intressanta resultat från flera Triple F-projekt under programmets höstkonferens - nu kan du ta del av allt!

Upptäck fler nyheter här! 

Triple F:s projektportfölj 2018-2030 på en tidslinje.

Triple F – resultat och steg framåt

2023-11-30
Under 2023 så har Triple F analyserat programmets resultat hittills och bidrag till godstransportsektorns omställning. Efter att 27 projekt har gått i mål har programmet samlat en mängd resultat att...
Mary Catherine Osman och in illustration av det projekt hon arbetar inom.

Ny licentiatuppsats om logistikaktörers roller och samspel i en kontext med biometan som drivmedel

2023-11-29
Mary Catherine Osman är en av fyra doktorander inom Triple F som nyligen har publicerat sin licentiatuppsats. Vilka var hennes största takeaways, vad skulle hon vilja se mer forskning på? Få reda på...
Johannes Karlsson och en illustration av det projekt han arbetar inom.

Ny licentiatuppsats kopplad till projektet Effektiva systemlösningar för batterielektriska lastbilar

2023-11-29
Johannes Karlsson är en av fyra doktorander inom Triple F som nyligen publicerat sin licentiatuppsats. Här nedan kan du läsa om hans största lärdomar, vad han skulle vilja att det forskas vidare på...
Abdalla Mubder och en illustration av det projekt han arbetar inom.

Ny licentiatuppsats om hur hamnaktörer tillsammans kan införa just in time-hamnanlöp

2023-11-29
Abbe Mubder är en av fyra doktorander inom Triple F som nyligen har publicerat sin licentiatuppsats. Här kan du läsa mer om vad han forskat på och vilka hans största takeaways är men även hitta...
Illustration av projektet, med en kartong, logistikflöde, domarklubba och pengar.

Ny licentiatuppsats om hur styrmedel kan bidra till att minska växthusgasutsläpp i transportsektorn

2023-11-29
Lina Trosvik är en av fyra doktorander inom Triple F som nyligen publicerat sin licentiatuppsats. Vad var hennes största takeaways och vad hon skulle vilja att det forskas vidare på? Få reda på det...