Hoppa till huvudinnehåll

Träffa Ayghir Aybalikh, en av våra doktorander

fredag, mars 19, 2021

Nu kan du lära känna en av doktoranderna i Triple F. Läs om Ayghir Aybalikh och hans förväntningar på programmet och vad han gör i Triple F.

Vem är du?
Jag heter Ayghir Aybalikh, jag kommer från Kina och har varit doktorand vid Göteborgs universitet sedan september 2019.

Kan du berätta lite om ditt projekt?
Projektet Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden syftar till att bidra till att godstransporter ska övergå från uteslutande vägtransport till mer energieffektiva transportsätt (t.ex. järnväg, vattenvägstransport och intermodaltransport) genom att analysera transportkedjorna från olika nivåer, t.ex. aktör, organisation och industrinivå, och genom att identifiera åtgärder och luckor som kan användas för att främja konkurrenskraften hos dessa energieffektiva transportsätt i förhållande till vägtransport. Till att börja med måste vi utvärdera hur konkurrens bildas, utformas och organiseras på olika transportkedjor och transportmarknader, inklusive speditörernas och myndigheternas roller som viktiga aktörer.

Hur förväntar du dig att projektet kommer att bidra till ett fossilfritt godstransportsystem?
Projektet fokuserar på konkurrensutsatta ytor mellan olika transportsätt och identifierar faktorer som påverkar konkurrenskraften hos specifika transportsätt för givna segment inom transportmarknaden. Detta ska visa hur de konkurrensutsatta transportsätten uppstod och bildades och under vilka omständigheter genom att möta kundernas krav, vilket kan vara användbart för transportföretag vid utformning av mer konkurrenskraftiga lösningar och öka deras respektive konkurrenskraft gentemot vägtransporter. Detta kan vara av stor betydelse för att minska den negativa klimatpåverkan och de externa effekterna som orsakas av transporter totalt sett genom att uppnå modalförskjutning från väg till mer energieffektiv transport.

Vad har du för förväntningar på Triple F som program?
Jag vill att Triple F ska fortsätta att bredda samarbetet mellan forskare, näringsliv och offentliga sektorer, underlätta kunskapsuppbyggnad utifrån inriktningen på fossilfri godstransport i framtiden samt spela en viktig roll som plattform för informations- och kunskapsdelning på lång sikt. På detta sätt kan samhället och företag dra nytta parallellt med den hållbara utvecklingen, inte bara i Sverige utan även på internationell nivå.

Hur tror du att både du som individ och projektet i sig kan gynnas av att ingå i Triple F?
Triple F är en nätverksplattform där innovativa lösningar på godstransportsystem i Sverige och operativ kompetens till företag skapas och delas, så de projekt- och utmaningsstyrda inriktningarna i ett sådant nätverk kan vara till stor hjälp för mig som individ att utöka min sociala nätverk och få kontakt med andra kollegor som har samma mål och ambitioner. Och det kan också hjälpa mitt projekt att täcka kunskap om olika discipliner så att en helhetssyn och ett systematiskt tillvägagångssätt kan byggas upp när man utforskar konkurrensutsatta transportsätt och organiserar framtida konkurrens bland mer energieffektiva transportsätt.

Tror du att framtidens transportsystem kommer att övergå till fossilfria eller fossileffektiva transportsätt?
Vi lever i en tid av övergång till ett fossilfritt transportsystem och det pågår många intressanta projekt just nu. Det kan ta tid att bli helt fossilfria, men jag tror bestämt att framtidens transportsystem kommer att bli mer energieffektiva.

Läs mer om Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden här